Výber jazyka:   životopis vzor - česky česky    životopis vzor - slovensky slovensky    životopis vzor - anglicky english    životopis vzor - německy deutsch *
jan.novak@gmail.com | Cez užívateľský e-mail sa potom prihlásite do systému.
 *
Zvoľte jazyk, v ktorom bude životopis vygenerovaný.

Bc., Ing., Mgr. | Ak titul pred menom nemáte, nechajte voľné.
 *
Jan Novák | Vyplňte svoje meno.

DiS., CSc. | Ak titul za menom nemáte, nechajte voľné.
 *
16.2.1979
 *
Bratislavská 5
 *
Bratislava
 *
900 46
 *
Slovenská republika
 *
+421 357 123 456
 *
jan.novak@gmail.com | Tento e-mail bude uvedený v životopise.
 *
slovenská

slobodný, ženatý | Ak nechcete uvádzať, nechajte voľné.

Server Curriculum-Generator.com si uvedomuje potrebu chrániť osobné údaje všetkých návštevníkov. Curriculum-Generator.com zbiera a uchováva iba tie dáta, ktoré sú potrebné na vytváranie Vášho životopisu. Poskytnuté osobné údaje v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám. Registráciou účtu súhlasíte so zberom Vašich dát a súhlas je udelený na dobu neurčitú, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.