Výber jazyka:   životopis vzor - česky česky    životopis vzor - slovensky slovensky    životopis vzor - anglicky english    životopis vzor - německy deutsch  • Štruktúrovaný životopis – online formulár
  • Životopis okamžite k stiahnutiu
  • Curriculum Vitae – európsky vzor
  • Životopis vzor: slovenský náhľad

Ako napísať motivačný list

Sprievodný motivačný list je tým úplne prvým, čo personalista pri prijatí Vašej žiadosti o pracovnú pozíciu uvidí. Výborným motivačným listom sa tak môžete ukázať od samého začiatku v dobrom svetle a personalista potom prejde k prehliadke životopisu. Pokiaľ Váš životopis a Vaše skúsenosti budú zodpovedať pozícii, o ktorú sa uchádzate, skoro určite dostanete pozvánku na osobný pohovor. Dôležitosť motivačného listu tak spočíva v tom, že Vás hneď na začiatku môže posunúť medzi vybrané uchádzača a nebudete teda vyradení skôr, ako dôjde na ďalšie kolá výberu.

Motivačný list – vzory

Síce existujú vzory a príklady motivačných listov, však tieto vzory obsahujú väčšinou stále rovnaké frázy, preto je neodporúčame používať. Keď je žiadateľov o prácu niekoľko, tak nerobí vôbec dobrý dojem, ak sa stretne viac uchádzačov, ktorí majú podobné vety v motivačnom liste. Vzory je tak dobré využiť len pre inšpiráciu a text listu je potrebné spísať originálne tak, aby zaujal.

Ideálny motivačný list teda vyzerá tak, aby po prečítaní si zamestnávateľ povedal, že toto môže byť ten správny kandidát, ktorého hľadáme. Ako u každého hodnotenia, tak aj motivačný list je hodnotený na základe emócií, ktoré musia byť podporené nejaký racionálnym dôvodom. Text tak musí byť jednak zrozumiteľný, ale musí obsahovať aj nejaké relevantné údaje. Je tiež lepšie voliť kratšie a výstižnejšie formu.

Motivačný list – obsah, príklady

Ak budete motivačný list prikladať vo Worde alebo vo formáte pdf, tak je rozvrhnutie rovnaké ako u tlačeného listu. Do hlavičky sa teda vkladá Vaše meno a kontaktné údaje. Ak je motivačný list posielaný elektronicky emailom, tak sa kontaktné údaje vypĺňajú až u podpisu. Pri využití online formulárov sa meno v kolónke motivačný list nevypĺňa vôbec. Štruktúra je potom nasledujúce:

  • Pozdrav (kľudne osobné s menom personalistov)
  • Úvod (na akú pozíciu sa hlásite a kde ste sa o tejto ponuke dozvedeli)
  • Prečo som vhodný uchádzač (Vaša motivácia k práci, znalosť firmy, prečo chcete túto pozíciu)
  • Odkaz na Váš priložený životopis s tým, že tu sa dajú nájsť podrobnejšie údaje
  • Poďakovanie za čas strávený a zdvorilostné výzva na pozvanie na pohovor
  • Pozdrav a podpis

Túto štruktúru dodržiavajú všetky vzory motivačných listov a samozrejme ju podľa uváženia a podľa typu pozície môžete ľahko meniť. Motivačný list by mal byť dlhý okolo pol stránky formátu A4, pokiaľ bude kratšie a výstižný, bude to jedine plus.