Výběr jazyka:   životopis vzor - česky česky    životopis vzor - slovensky slovensky    životopis vzor - anglicky english    životopis vzor - německy deutsch  • Strukturovaný životopis – online formulář
  • Životopis okamžitě ke stažení nebo k tisku
  • Curriculum Vitae – evropský vzor
  • Životopis vzor: český náhled

Jak na pracovní pohovor

Pokud máte od zaměstnavatele pozvánku na pracovní pohovor, znamená to, že jste prošli hodnocení životopisu a motivačního dopisu a podle uvedených údajů o Vás uvažují jako o vhodném uchazeči. Zbývá tedy již učinit ten poslední krok – tedy projít pracovním pohovorem. Přijímací pohovory bývají zábavné, protože obě strany mají zájem na tom, aby to dopadlo dobře. Zaměstnavatel chce mít již vybraného uchazeče a netrávit další čas výběrem a Vy zase máte zájem o zaměstnání.

Pracovní pohovor s personalistou nebo se šéfem

Pracovní pohovory se dají rozdělit podle toho, s kým pohovor je. Možnosti jsou dvě – buď se jedná o personalistu, nebo se jedná o výkonného pracovníka firmy – zpravidla Vašeho budoucího nadřízeného.

V případě, že se jedná o personalistu, tak se dají očekávat jiné otázky. Je třeba si uvědomit, že personalistou/personalistkou jsou většinou lidé, kteří obsahové stránce práce nerozumí. Za to však mají obvykle vystudovanou psychologii a snaží se hodnotit Vaši osobnost a to, jak na pohovoru působíte. Obvykle mají za úkol vybrat osobnostně vhodné kandidáty, které pak v případě zdaru pošlou na pohovor se šéfem, kde už bude řeč více věcná. Čekat tak může otázky jako např.

  • Co Vás motivuje k práci? Obvykle se za tři základní motivátory považují 1) peníze, 2) moc, 3) zajímavé a náročné úkoly. Otázky tak budou směřovat k tomu, aby si personalista mohl udělat obrázek, který z těchto faktorů je pro Vás při práci nejdůležitější a jestli na dané pozici Vám mohou vyhovět.
  • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky? Touto otázkou se dá poznat, jak umíte reagovat na připravené otázky a jaké máte hodnoty.
  • Jestli jste spíše introvert nebo extrovert? Ani jedno není dobře nebo špatně – záleží na typu pozice. Často se to dá poznat podle Vašich zájmů, podle oblíbeného sportu apod.
  • Jaký styl řízení Vám vyhovuje? Dokážete se spíše řídit sami nebo potřebujete nad sebou pevnou ruku? Potřebujete spíše osobní kontakty nebo raději pracujete sami v klidu?
  • Jaký si představujete plat? Zde nikdy neříkejte rozmezí, ale řekněte pevnou částku. Pokud řeknete rozmezí, zaměstnavatel automaticky začne vyjednávat o té nižší částce a dostane Vás do pozice, kdy již těžko můžete přistupovat na nějaký kompromis.
  • Odkdy můžete nastoupit? Zde je potřeba mít předem připraveno přesné datum.

Pokud projdete pohovorem s personalistou a vyhodnotí Vás jako vhodného kandidáta, jdete obvykle do posledního kola na pohovor s Vaším budoucím šéfem. Sem se již dostane minimum uchazečů, protože šéf má svoji práci a nemá čas detailně zkoumat všechny uchazeče. Pokud šéf vyhodnotí, že dané pozici rozumíte a že se s Vámi dobře komunikuje, máte zpravidla vyhráno.