Výběr jazyka:   životopis vzor - česky česky    životopis vzor - slovensky slovensky    životopis vzor - anglicky english    životopis vzor - německy deutsch *
jan.novak@gmail.com | Přes uživatelský e-mail se poté přihlásíte do systému.
 *
Zvolte jazyk, ve kterém bude životopis vygenerován.

Bc., Ing., Mgr. | Pokud titul před jménem nemáte, nechte volné.
 *
Jan Novák | Vyplňte své jméno.

DiS., CSc. | Pokud titul za jménem nemáte, nechte volné.
 *
16.2.1979
 *
Česká 1135/5
 *
Praha 5-Košíře
 *
158 00
 *
Česká republika
 *
+420 777 123 456
 *
jan.novak@gmail.com | Tento e-mail bude uveden v životopisu.
 *
česká

svobodný, ženatý | Pokud nechcete uvádět, nechte volné.

Server Curriculum-Generator.com si uvědomuje potřebu chránit osobní údaje všech návštěvníků. Registrací účtu souhlasíte na základě zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění s poskytnutím osobních údajů týkajících se Vaší osoby a s jejich využítím pouze za účelem generování životopisu na serveru Curriculum-Generator.com. Poskytnuté osobní údaje v žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, pokud se strany nedohodnou jinak.